Utsnitt av flyfoto. Bygget flere terasser siden bildet ble tatt.